Alice Hedin om kommunikation under rekonstruktion

Lågkonjunktur, hög inflation och det osäkra samhällsklimatet slår hårt mot företag så väl som privatpersoner. Kunder håller hårdare i plånboken och många företag behöver anpassa kostnadskostymen efter det nya omvärldsläget. Som ett resultat av det ökar antalet varsel och företagsrekonstruktioner i drastisk takt. I dessa turbulenta situationer är informationsbehovet för både interna och externa målgrupper enormt och kommunikationen är ofta en avgörande faktor för en lyckosam utgång.

Krisexperten Alice Hedin har hanterat fler företagsrekonstruktioner på ett år än vad de flesta kommer i kontakt med under en hel livstid. Med en förmåga att hantera och kommunicera kring omedelbara komplexa kriser, men även när det kommer till att utveckla långsiktiga strategier, har Alice lotsat ett flertal organisationer framgångsrikt igenom en rekonstruktionsprocess.

– När en organisation är i kris, kan förtroendet vara det som håller den flytande. Förtroende är organisationens livboj och det måste förvaltas noggrant. För att göra detta är snabb och öppen kommunikation avgörande. Organisationen måste tydligt kommunicera en trovärdig plan för hur den ska ta sig ur krisen. Men det räcker inte med att bara prata om det, planen måste också sättas i verket, säger Alice Hedin, krisexpert Wings PR.

Här är Alice tips för att lyckas med kommunikationen under företagsrekonstruktion:

  1. Förbered allt i minsta detalj och förankra planen hos de viktigaste målgrupperna. En rekonstruktion kan köra i diket efter en vecka om den inte får en bra start – att misslyckas med sina förberedelser är att förbereda ett misslyckande.
  2. Informera så mycket som möjligt, så fort det går, till alla målgrupper och gör organisationen tillgänglig att svara på frågor. Ambitionen är att ingen ska kunna säga ”varför fick inte vi information”. Brist på information leder till rykten och osäkerhet som kan skada både den dagliga verksamheten och relationerna till omvärlden.
  3. Håll vad du lovar. Eftersom ödet ligger i fordringsägarnas händer kan kostnaden för brutna löften avgöra hela bolagets framtid.